Medlemmer af Veksø Borgerlaug


  Veksø Sogns BORGERFORENING
  Grundejerforeningen BRØNDSTED
  Grundejerforeningen BYRGESEN VÆNGE
  Andelsboligforeningen BØGEBAKKEN
  Grundejerforreningen DYREHAVEN
  Andelsboligforeningen GARTNERHAVEN
  Grundejerforeningen KELSTED
  Andelsboligforeningen KILDEBO
  Grundejerforeningen LYSPUNKTET
  Lejerforeningen SKIBSTED
  Grundejerforeningen SKIBSTED
  Andelsboligforeningen TROLDHOLM
  Andelsboligforeningen TROLDHOLM II
  Andelsboligforeningen TROLDHOLM III
  Andelsforeningen SKIBSTEDGÅRD
  Lejerforeningen VEKSØLUND