Her på siden vil du kunne finde faktuelle informationer om Veksø By og Veksø Borgerlaug. Information om aktuelle emner og aktiviteter vil ske på vores facebookside https://www.facebook.com/veksoe  Så gå ind på facebook og deltag i debatten.

Se også præsentationsfilmen om Veksø, som Veksø Borgerlaug med støtte fra en række lokale sponsorer har fået udarbejdet.

Hvad er Veksø Borgerlaug?

Veksø Borgerlaug er en paraplyorganisation for alle boligforeninger i Veksø Sogn og fungerer efter et konsensusdemokrati, der sikrer at Borgerlauget kun udtaler sig i sager hvor der opnås bred enighed blandt foreningens medlemmer, og dermed taler på hele byens vegne.

Hvilke opgaver løser Veksø Borgerlaug?

– Veksø Borgerlaug arbejder med en lang række opgaver der har betydning for Veksø.

Som eksempel kan nævnes:

  • Gennemgang af Kommuneplaner o.l. og udarbejder høringssvar til disse.
  • Vej og trafikplaner
  • Naturpleje som f.eks bekæmpelse af Bjørneklo i Brønds Mose
  • Veksø Borgerlaug er høringsberettiget i byggesager mv.
  • Deltagelse i arbejdsgrupper i forbindelse med større byggerier.
  • Arrangør af “Byens juletræ” der tændes hvert år på 1. søndag i advent
  • Forskønnelse af Veksø, bl.a. ved at sørge for blomster i hele byen

https://www.facebook.com/veksoe