Her på siden kan du finde faktuelle informationer om Veksø By og Veksø Borgerlaug.

Læs fx Veksø Borgerlaugs velkomstskrivelse til nye borgere i Veksø.

Information om aktuelle emner og aktiviteter finder du på vores facebookside: https://www.facebook.com/veksoe

Se også præsentationsfilmen om Veksø, som Veksø Borgerlaug med støtte fra en række lokale sponsorer har fået udarbejdet.

Hvad er Veksø Borgerlaug?

Veksø Borgerlaug er en paraplyorganisation for alle boligforeninger i Veksø Sogn og fungerer efter et konsensusdemokrati, der sikrer at Borgerlauget kun udtaler sig i sager hvor der opnås bred enighed blandt foreningens medlemmer, og dermed taler på hele byens vegne.

Hvilke opgaver løser Veksø Borgerlaug?

– Veksø Borgerlaug arbejder med en lang række opgaver der har betydning for Veksø.

Som eksempel kan nævnes:

  • Gennemgang af Kommuneplaner o.l. og udarbejder høringssvar til disse.
  • Vej og trafikplaner
  • Naturpleje, adgang til naturen og biodiversitet
  • Veksø Borgerlaug er høringsberettiget i byggesager mv.
  • Deltagelse i arbejdsgrupper i forbindelse med større byggerier.
  • Arrangør af “Byens juletræ” der tændes hvert år på 1. søndag i advent
  • Forskønnelse af Veksø, bl.a. ved at sørge for blomster i hele byen

https://www.facebook.com/veksoe