Skibstedgård

    Veksø Borgerlaug har afgivet et høringssvar til planerne for bebyggelse på Skibstedgård, hvor KAB har leveret et forslag til at bygge lejligheder. Veksø Borgerlaug ser frem til at projektet bliver til virkelighed så området omkring Skibstedgård igen kan blive et pænt og repræsentativt område. Det vil også give den helhed i Veksø bymidte som vi har brug for og savnet i mange år.

    Byggeriet ved Skibstedgård er nu ved at være færdigt og der er flyttet nye beboere ind i lejlighederne. Der begyndes at tegne sig et billede af, hvordan området vil komme til at se ud. Men det er jo mennesker der skal til for at levendegøre området og vi glæder os til at alle lejligheder er beboet og de omkringliggende araler er færdige. 

    Vi har valgt at lægge en skitse af projektet og vores høringssvar ud på hjemmesiden. Der er sendt et nyt høringssvar den 4. maj 2014 så der nu ligger 2 høringssvar.