Bestyrelse

  Bestyrelsen består af følgende personer:

  Oldermand:                   Jakob A. Sterling 
                                        email: j.sterling@pc.dk
  Oldermandssuppleant:  Erik Lykke Jørgensen
  Kasserer:                       Marianne Lønning
  Sekretær:                       Ingrid Bay

  plus en repræsentant fra hver af medlemsforeningerne.