Velkommen

  Her på siden vil du kunne finde faktuelle informationer om Veksø By og Veksø Borgerlaug. Information om aktuelle emner og aktiviteter vil ske på vores facebookside https://www.facebook.com/veksoe  Så gå ind på facebook og deltag i debatten.

  Hvad er Veksø Borgerlaug?

  Veksø Borgerlaug er en paraplyorganisation for alle boligforeninger i Veksø Sogn og fungerer efter et konsensusdemokrati, der sikrer at Borgerlauget kun udtaler sig i sager hvor der opnås bred enighed blandt foreningens medlemmer, og dermed taler på hele byens vegne.

  ​Her kan du se Borgeerlaugets arbejdsprogram for 2017-2018: Arbejdsprogram 2017-2018
   

  Hvilke opgaver løser Veksø Borgerlaug?

  - Veksø Borgerlaug arbejder med en lang række opgaver der har betydning for Veksø. 

  Som eksempel kan nævnes:

  • Deltagelse i arbejdsgrupper i forbindelse med større byggerier.
  • Gennemgang af Kommuneplaner o.l. og udarbejder høringssvar til disse.
  • Vej og trafikplaner
  • Naturpleje som f.eks bekæmpelse af Bjørneklo i Brønds Mose
  • Veksø Borgerlaug er høringsberettiget i byggesager mv.
  • Arrangør af "Byens juletræ" der tændes hvert år på 1. søndag i advent